Hızlı Erişim

Prof. Dr. Mehmet Tahir GÜLLÜOĞLU Bağlı Birimler


1- SKS Daire Başkanlığı

2- Üniversite Lojman Komisyon Başkanlığı

3- İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

4- Yapı İşleri Daire Başkanlığı

5- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

6- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

7- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

8- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

9- Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

10- Araştırma ve Uygulama Hastanesi