Hızlı Erişim

Prof. Dr. Ahmet İLYAS Bağlı Birimler


1. Rektörlüğe Bağlı Tüm Fakülteler
2. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
3. Sağlık Kültür ve Spor  Daire Başkanlığı
4. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
5. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
6. Üniversite Lojman Komisyon Başkanlığı
7.Diğer Döner Sermaye İşletme Müdürlükleri
8. TÖMER
9. HAYEM