Hızlı Erişim

Prof. Dr. Abdulcenap CEVHERİ Bağlı Birimler


1-  Rektörlüğe Bağlı Tüm Meslek Yüksekokulları

2- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

3- Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

4- Araştırma ve Uygulama Hastanesi.

5-  Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü(Araştırma ve Uygulama Hastanesi)