Hızlı Erişim

KÜSİ


Şanlıurfa İli Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KUSİ) Temsilciliği
Ülkemizde Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KUSİ) faaliyetleri gerçekleştiren birçok kurum/yapı bulunmakla beraber KÜSİ’nin temel fonksiyonu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir. Özellikle Bakanlık tarafından hazırlanan, 25 Haziran 2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye KÜSİ Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) ile ülkemizdeki KÜSİ paydaşları arasındaki sinerjiyi artırmak, ulusal yenilik ekosisteminde bu işbirliğini geliştirmek, sanayimizi rekabet gücü ve katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler üretebilen yüksek teknoloji ağırlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak amacıyla aşağıda yer alan iki önemli mekanizma hayata geçirilmiştir:

• KÜSİ Çalışma Grubu,

• KÜSİ İl Planlama ve Geliştirme Kurulları.

KÜSİ Çalışma Grubu, 2014 yılında 26 bölgeden seçilen birer temsilci ile oluşturulan ve daha sonra genişletilerek 81 ilimize yayılan, tamamı akademisyenlerden seçilen ve toplam 96 üyeden oluşan bir yapıdır. KÜSİ İl Planlama ve Geliştirme Kurulları ise illerde KÜSİ faaliyetlerinin koordinasyonunun sağlanması ve KÜSİ çalışmalarının sistemli bir şekilde takip edilmesi amacıyla, 81 ilimizde Valilikler başkanlığında, ilde görev yapan tüm KÜSİ paydaşlarını kapsayan bir kuruldur. Bu iki mekanizma, Bakanlık tarafından koordine edilmekte ve her ikisi KÜSİ faaliyetlerinin etkin ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması adına tüm Türkiye’de çalışmalar yürütmektedir.

KÜSİ kapsamında 2019 yılında Harran Üniversitenin koordinasyonunda Şanlıurfa'da yürütülen faaliyetler;

1. KÜSİ Faaliyetlerinin Kurumsallaştırılması/Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması-1 (Sanayi Odaklı Lisansüstü Tez Yaptırılması)

2. KÜSİ Faaliyetlerinin Kurumsallaştırılması/Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması-2 (Sanayi-Akademisyen veya Sanayi-Sanayi Eşleştirmesi)

3. Ar-Ge Merkezi Kurmaya Yönlendirme

4. Ar-Ge/Tasarım Merkezi Ziyareti

5. TGB'de Akademisyen Firması Kurmaya Yönlendirme

6. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları Hakkında Bilgilendirme

7. Ar-Ge ve Yenilik Projeleri Yazma Eğitimi

8. Teknoyatırım Destek Programı/TÜR Belgesi Hakkında Bilgilendirme

9. Fikri Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) Konusunda Bilgilendirme

10. Girişimcilik Konusunda Bilgilendirme

11. ARDEB Projeleri Yazmaya Yönlendirme

12. Üniversitelerin Akademik ve Teknolojik Altyapı Envanterinin KÜSİP'e Yüklenmesi

Ek: KUSİ Tanıtım SunumuDoç. Dr. Gencay SARIIŞIK

Şanlıurfa KUSİ İl Temsilcisi