Hızlı Erişim

Temel Değerler


  • Eğitimin tabana yayılması (Massification),

  • Mevcut yapının hızlı bilgi üretimi ve akışına uyum sağlaması (Academic Expansion),

  • Eğitimde kalite ve mezuniyete, araştırmada uygulamaya yönelme (Relevance),

  • Yükseköğrenimin küreselleşmesi ve Uluslararasılaşma (Internationalization),

  • Topluma Hizmet ve Liderlik,

  • Akademik ve Bilimsel Özgürlük,

  • Hesap Verebilirlik,

  • Katılımcılık.