Hızlı Erişim

Vizyon-Misyon


 

 MİSYON
Kurumsal değerlerimizi sahiplenen, yaratıcı ve eleştirel düşünen, etik değerleri önemseyen, doğa ve çevre bilinci gelişmiş, yerele kök salmış-evrensele açık, bilimsel, sosyal ve kültürel formasyonu ve özgüveni ile üstleneceği mesleki ve sosyal sorumlulukları başarıyla yerine getirecek bireyler yetiştirmek; evrensel boyutta düşünce, bilim ve teknoloji üreterek insanlığın hizmetine sunmak ve bilim, sanat ve kültürün toplumda yer bulmasında ve yaygınlık kazanmasında yardımcı ve öncü bir dünya üniversitesi olmaktır.

VİZYON
Eğitim, öğretim ve araştırmada öncü konumuyla geleceği şekillendiren bir üniversite olmaktır. Bu kapsamda eğitim ve öğretim deneyimini yenilikçi yaklaşımlarla zenginleştirmek, bilim, araştırma kültürünü güçlendirerek dünyanın lider araştırma üniversiteleri arasında yer almak, akademik, bilimsel ve kültürel faaliyetlerimizle daha iyi bir geleceğin şekillenmesine katkıda bulunmak, vizyonumuzun ana ögelerini oluşturmaktadır.

DEĞERLER

Otuz yıllık akademik geleneği ile; eğitimde ve araştırmada mükemmeliyetçi, öğrenci odaklı, farklılıklara saygılı, ayrımcılığa karşı ve fırsat eşitliği konusunda duyarlı, akılcı ve eleştirel düşünceyi özendiren, etik değerlere sahip çıkan, temel hak ve özgürlükleri savunan, kamusal ve sosyal sorumluluğu önemseyen, küresel sorunlara duyarlı ve çözüm geliştirmeyi amaçlayan, doğa ve çevre sorunlarına duyarlı, kurumsal mirasını sahiplenen ve kurum kültürünü sürdürülebilir kılmakta kararlı olmak Üniversitemizin değerleridir.