Hızlı Erişim

17 Öğrencimizin Projeleri, TÜBİTAK Tarafından Desteklenmeye Hak Kazandı

image

20.5.2022

 

TÜBİTAK “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında 2021 yılı 2. dönem ve 2021 yılı 3. döneminde önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlandı.

Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programına yapılan başvurular değerlendirilerek, Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilere ait destek almaya hak kazanan projeler TÜBİTAK tarafından belirlendi.

TÜBİTAK tarafından desteklenen “Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı (2209-A)” 2021/2 dönemi ve “Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı (2209-B-)” 2021/3 bilimsel değerlendirme sonucunda öğrencilerimizin 17 farklı projesi destek almaya hak kazandı.

Desteklenen projelerde 9 proje ile Mühendislik Fakültesi, 7 projeyle Ziraat Fakültesi ve 1 proje ile Fen-Edebiyat Fakültesi olmak üzere toplamda 17 öğrencinin projeleri kabul edildi.

Mühendislik Fakültemizde; Prof. Dr. Hüsamettin Bulut'un danışmanlığında; Makine Mühendisliğinden Muhammed Selim Seyitoğlu, ‘Toprak Hava Isı Değiştirici Sistemi İle Sera Isıtma Uygulaması’, Doç. Dr. Dursun Akaslan’ın danışmanlığında; Bilgisayar Mühendisliğinden Suzan Çeliker, ‘Sanal Gerçekliğin Yüzme Eğitiminin Verilmesinde Güvenlik Kemeri Olarak Kullanımı’, Ayşegül Çiçek, ‘Dikkat Becerilerinin Geliştirilmesi için Sanal Ortamda Satranç Kurallarının Öğretilmesi’, Seyhan Acar, ‘Sanal Gerçeklik Dünyası ile Trafik Kurallarının İçselleştirilmesinin Sağlanması’, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çiftçi’nin danışmanlığında; Bilgisayar Mühendisliğinden Ahmet Kambaz, ‘SmartBreath’ Fatma Nur Cücü, ‘Homemade’, Dr. Öğr. Üyesi M. Hadi Süzer'in danışmanlığında; Bilgisayar Mühendisliğinden Muhammed Yakut, ‘Garbage Hunter’, Dr. Öğr. Üyesi M. Emin Tenekeci' nin danışmanlığında; Bilgisayar Mühendisliğinden Mehmet Kutan, ‘Zirai İha Sistemleri’, Öğr. Gör. Dr. Sercan Demir' in danışmanlığında; Endüstri Mühendisliğinden Muhammed Aşut ve Mehmet Kılıç, ‘Kobilerin Endüstri 4.0 Hazırlık ve Olgunluk Seviyelerinin Belirlenmesi ve İmalat Sanayisinde Örnek Bir Uygulamaları’ isimli projeler hak kazandı.

Ziraat Fakültemizde; Ar. Gör. Muhammed Ali Palabıçak danışmanlığında, Tarım Ekonomisi Programından Beyza Nur Pınarbaşı ‘Döviz Kurundaki Değişmelerin Yaş Meyve ve Sebze Fiyatları Üzerine Olan Etkisinin Tüketici Düzeyinde İncelenmesi: Şanlıurfa İli Örneği’ ile  Tülay Kök, ‘Patlıcan Üreticilerinin Organik Tarım Bilgi Düzeyi ve Üretim İsteklerinin İncelenmesi; Gaziantep İli Örneği’, Abdullah Başak, ‘Pamuk Üreticilerinin Organik Tarım Bilgi Düzeyi ve Üretim İsteklerinin İncelenmesi; Şanlıurfa İli Örneği’, Ayşe Bozkurt, ‘Tarım Sektöründe Çalıştırılan Çocuk İşçilerin Geleceğe Yönelik Beklenti ve Kaygılarının İncelenmesi: Suriyeli Çocuklar Örneği’, Gülşen Üren ‘Arı Yetiştiricileri Birliği Üyelerinin Örgütsel Memnuniyetleri ve Beklentileri: Şırnak İli Örneği’, Emine Kelekçi ‘Tüketicilerin GDO Bilinci ve GDO'lu Ürünlerin Tüketimine Yönelik Tutum Ve Davranışlarının İncelenmesi; Şanlıurfa İli Örneği’, İsmail Bozkurt ‘Şanlıurfa İlinde Pamuk Üreticilerinin Zirai İlaç Kullanımında Karar Süreçlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi’ isimli projeler hak kazandı.

Fen-Edebiyat Fakültemizde ise; Doç. Dr. Hakan Gülerce’nin danışmanlığında, Sosyoloji Bölümünden İslim Nur Ürün,’ Üniversite Öğrencileri Arasında Covid-19 Aşısı Olma İstekliliğinde Dini Değerlerin Rolü; Şanlıurfa Örneği’ isimli projesi destek almaya hak kazandı.

Öğrencilerimizi ve Danışman Hocalarını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
 

Kaynak: Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü