Hızlı Erişim

Öğretim Üyelerimizin Projelerine TÜBİTAK’tan Destek

image

14.1.2022

 

Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinin yürütücülüğünü üstlendiği 2 proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmeye değer görüldü.

Fen-Edebiyat Fakültemiz öğretim üyelerince yürütülen “Geleneksel Yöntemle Elde Edilmiş Sedir Katranının Ülser Etmeni Helicobacter pylori Üzerine Etkisinin Çok Yönlü Olarak Araştırılması” ve “Yeni İzole Edilen İki Ayrık Tuz Çimi (Puccinellia Distans) Geninin Arabidopsis'te Ektopik Ifadelenmesi ve Çeşitli Abiyotik Streslere (Selenyum Toksisitesi, Tuzluluk ve Ozmotik Stres) Karşı Sağladıkları Dayanıklılığın Belirlenmesi” isimli projeler, TÜBİTAK-1002 ve 3501-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında desteklenmeye layık görüldü.

Yürütücülüğünü Dr. Öğr. Üyesi Pınar Küce Çevik’in yapacağı “Geleneksel Yöntemle Elde Edilmiş Sedir Katranının Ülser Etmeni Helicobacter pylori Üzerine Etkisinin Çok Yönlü Olarak Araştırılması” başlıklı TUBİTAK-3501 projesi kapsamında ülser etmeni patojen bakteriye karşı antibiyotiklere alternatif etkili yeni bir ajanın bulunması hedeflenmektedir. 27 ay sürecek olan projenin araştırmacıları arasında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü başkanı Doç. Dr. Yusuf Kurt’un yanısıra, Mersin Üniversitesi’nden de üç araştırmacı yer almaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Sertan Çevik’in araştırmacı olarak yer alacağı “Yeni İzole Edilen İki Ayrık Tuz Çimi (Puccinellia Distans) Geninin Arabidopsis'te Ektopik Ifadelenmesi ve Çeşitli Abiyotik Streslere (Selenyum Toksisitesi, Tuzluluk ve Ozmotik Stres) Karşı Sağladıkları Dayanıklılığın Belirlenmesi” başlıklı TUBİTAK-1002 projesi kapsamında ise çeşitli abiyotik streslere karşı bitkilere tolerans sağlama potansiyeli olan genlerin, muhtemel roller araştırılacak. Akdeniz Üniversitesi ile ortak yürütülecek projenin 12 ay sürmesi hedefleniyor.

Üniversite bünyesinde gerçekleştirilecek tüm projelere desteklerinin devam edeceğini belirten Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik; “Araştırma gruplarında yer alan akademisyenlerimiz son dönemlerde başarılı projeler gerçekleştirmektedirler. Bu yapılan projeler ile birçok ulusal ve uluslararası projelere imza atmayı başardık. Üniversitemiz hedeflerine tüm hızıyla ulaşmaya devam ediyor. Üniversite olarak şehrimize yenilikçi ve proje odaklı bir anlayışla rol model olmaktayız. Proje ekiplerinde yer alan akademisyenlerimizi tebrik eder, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.