Hızlı Erişim

Üniversitemizin TÜBİTAK Projeleri Kabul Edilmeye Devam Ediyor

image

3.4.2024

 

Üniversitemizin bilimsel ve teknolojik araştırmalara yönelik 1001 projeleri, TÜBİTAK tarafından kabul edilmeye devam ediliyor.

Bu kapsamda, Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Sertan Çevik’in yürütücülüğünde, "Yeni Geliştirilmiş Olan Melez Nohut Hatlarının (F7), Nohut Verimini Etkileyen Abiyotik ve Biyotik Stres Etmenlerine Karşı Tolerans Düzeylerinin Belirlenmesi ve Tolerans Mekanizmasında Rol Oynayan Gen Listelerinin RNAseq Yöntemiyle Ortaya Konulması" başlıklı TÜBİTAK 1001 projesi kabul edildi.

Proje kapsamında, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Abdullah Kahriman ve ekibi tarafından geliştirilen melez nohut hatlarının çevresel streslere karşı tolerans durumları ve bu toleransın moleküler mekanizmaları araştırılacak.

Nohut bitkisinin yüksek protein içeriği nedeniyle ekonomik açıdan önemli olmasıyla gerçekleştirilecek olan proje, çevresel streslerden kaynaklanan verim kaybını azaltma potansiyeli taşıyor.

Doç. Dr. Sertan Çevik yürütücülüğündeki projede, Gaziantep Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Canan Can, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Emine Burcu Turgay, Ziraat Fakültemizden Doç. Dr. Abdullah Kahriman ile Dr. Öğr. Üyesi Eray Şimşek ve Arş. Gör. Murat Tunç araştırmacı olarak yer alıyor.

 

Kaynak: Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü