Hızlı Erişim

Depremleri Tahmin Etmek Adına Üniversitemizden Yenilikçi Bir Adım

image

26.3.2024

 

Üniversitemizin bilimsel ve teknolojik araştırmalara yönelik 1001 projeleri, TÜBİTAK tarafından kabul edilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda, Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hacer Şengül Kandemir’in yürütücülüğünde, "Türkiye’de Meydana Gelen Depremlere Meteorolojik Elemanların Etkisinin Nötrosofik İstatistiksel Analizi (2003-2023)" adlı TÜBİTAK 1001 projesi kabul edildi.

Proje kapsamında, gerçekleştirilecek analizler ve literatüre kazandırılacak istatistiksel testler yardımıyla, meteorolojik elemanlar ile depremler arasındaki ilişki incelenecek ve depremleri önceden öngörmek için planlar yapılacak. Bu doğrultuda, masaüstü, web ve mobil uygulamalar geliştirilecek.

Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen depremler birçok can ve mal kaybına sebep olmaktadır. Geliştirilecek uygulamaların deprem tahmininde bulunarak erken önlem alınmasını sağlayacağı belirtiliyor. Ayrıca, ilgili uygulamaların deprem parametreleri ve meteorolojik elemanları birlikte ele aldığı, detaylı bir veri tabanı oluşturacağı ve ileride yapılacak birçok çalışmada önemli bir altlık oluşturacağı vurgulanıyor.

Afetlerin doğası gereği birçok belirsizlik barındırdığı ve disiplinler arası çalışma gerektirdiği ifade ediliyor. Bu bağlamda, disiplinler arası değerlendirmeyle, deprem ve iklim parametrelerinin belirsizlik durumlarının da göz önüne alınarak daha tutarlı sonuçların elde edilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında, elde edilecek sonuçların modellenerek yazılım uygulamaları yapılacağı ve depremin doğuracağı olumsuz etkilerin en aza indirilmesinin amaçlandığı bildiriliyor.

Doç. Dr. Hacer Şengül Kandemir’in yürütücülüğünde gerçekleştirilecek projede, Bitlis Eren Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nazlım Deniz Aral, Dicle Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Damla Barlak, Fırat Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mikail Et, Dicle Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Dr. Emrah Aslan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Doç. Dr. Alper Demirci araştırmacı olarak yer alıyor.