Hızlı Erişim

Kuraklık Çalıştayı

23.3.2021

ÇALIŞTAY PROGRAMI

 

 “KURAKLIK KADER MİDİR?”

 

Faaliyetin Adı                         :Çalıştay

Katılımcı Sayısı                       :100 kişi

Katılımcı Profili                      :Akademisyen + Teknik Eleman + Çiftçi Temsilcileri

Faaliyet Yeri                           :ZOOM

Faaliyet Tarihi                        :25 Mart 2021 (Perşembe)

Faaliyet Süresi                        :I. Oturum (10.00-12.00), II. Oturum (13.00-15.30)

 

Faaliyetin Konusu ve Amacı: GAP BKİ Başkanlığı ve Harran Üniversitesi işbirliği çerçevesinde yürütülen “Şanlıurfa/Yaylak ve Harran Ovasında Sulama Performans Etkisinin Araştırılması Projesinin” genel amacı; su ve toprak kaynaklarının toplum refahı açısından hakça, adil ve paylaşımcı sürdürülebilirliğinin sağlanması, özel amacı ise Harran Ovası ve Bozova Yaylak sulamalarında kullanılan suların etkin kullanımını sağlamak için sorunların ve buna etki eden faktörlerin belirlenmesidir.

 

Bu proje kapsamında 25 Mart 2021’de Tarımsal Kuraklık Temalı bir çalıştay düzenlenmesi planlanmıştır. Çalıştayın zoom meeting yoluyla sabah ve öğleden olmak üzere iki oturumlu olarak yapılması, birinci oturum “Kuraklık Kader Midir? Nasıl Başa Çıkılabilir?” ve ikinci oturum “Kuraklıkla Mücadele Stratejileri ve Uyum Politikaları” temalı olup, konuyla ilgili davetli konuşmacılar yoluyla yürütülecektir.

 

Çalıştay Katılım; Katılımcılara e-mail yolu ile zoom meeting ID gönderileceğinden 24 Mart 2021 tarihine kadar akyenikale@gap.gov.tr adresine katılım onay e-mail gönderilmesi gerekmektedir. (İletişim; 0 507 754 60 02 Akif YENİKALE)

Çalıştay Katkıları; Çalıştay teması çerçevesinde oturum sunumlarının ve diğer katkı ve görüşlerin 01 Nisan 2021 tarihine kadar akyenikale@gap.gov.tr adresine gönderilmesi.

Çalıştay Programı

25 Mart 2021 (Perşembe)

Modertör; Dr. Nusret MUTLU (GAP BKİ Başkan Yardımcısı)

10.00 Açılış

I.Oturum

10.20-10.30 Doç. Dr. Mustafa Hakkı AYDOĞDU- Proje Yürütücüsü- Çalıştay hedefleri (Proje hakkında özet bilgi, çalıştayın önemi ve kapsamı)

10.30-10.40 DSİ 15. Bölge Müdürlüğü

10.40-10.50 Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

10.50-11.00 Şanlıurfa GAP TAEM

11.00-11.10 Haliliye Ziraat Odası Başkanlığı

11.10-11.20 Şanlıurfa ZMO Şube Başkanlığı

11.20-11.30 GAP BKİ

11.30-12.00 Katılımcı katkıları

12.00 I.Oturum kapanış

II.Oturum

13.00-13.15 Prof. Dr. Fahri YAVUZ-Atatürk Üniversitesi-Tarımsal Kuraklık, Öngörüler,   Önlemler ve Öneriler

 

13.15-13.30 Doç. Dr. Tuğrul Yılmaz-ODTÜ: GAP Bölgesi İklim Değişikliği-Kuraklık Risk Durumu ve Öneriler

 

13.30-13.45 Mustafa Berk Duygu-Su Yönetimi Genel Müdürlüğü: Kuraklık Yönetim Planları

 

13.45-14.00 Prof. Dr. Murat Demir-Harran Üniversitesi: Su fiyatlama politikalarına bakış, doğru su fiyatlama politikası nedir, kamu politikaları ve teşvikleri ne olmalı, Türkiye ve ilgili ülkeler karşılaştırması

 

14.00-14.15 Prof. Dr. Mehmet Ali ÇULLU-Harran Üniversitesi: GAP’ta Su Ayak İzi-Tuzlulaşma-Kuraklık İlişkisi

 

14.15-14.30 Prof. Dr. Şevket ÖKTEM-Harran Üniversitesi: Kuraklık-Sulama Sosyolojisi

 

14.30-14.45 Doç. Dr. Mehmet ŞENBAYRAM-Harran Üniversitesi: Değişen İklimde Etkin Su Kullanımı-Digital Fertigasyon

 

14.45-15.00 Doç. Dr. Ali Fuat TARI- Harran Üniversitesi: Entegre Su Yönetimi

 

15.00-15.30 Katılımcı Katkıları

 

15.30 Kapanış