Hızlı Erişim

Hayvan Satış İlanı

20.2.2024

HARRAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

TARIM VE HAYVANCILIK TEKNOLOJİSİ AR-GE BİRİMİ

BÜYÜK BAŞ HAYVAN SATIŞ ŞARTNAMESİ

 

Harran Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık Teknolojisi ARGE biriminde üretilen farklı yaş gruplarındaki erkek / dişi / buzağı besi hayvanlarının çizelgesi aşağıda verilmiştir. Çizelgede verilen yaklaşık muhammen bedelle firesiz olarak, açık artırma usulü ile satılacaktır.

Yaş Grubu                        Adet                              Muhammen Bedel KDV’siz (TL)

3 aylık – 6 yaş                   40                                           1.780.000,00 TL

 

İhale 01 MART 2024 Cuma günü saat: 10,00 Harran Üniversitesi Rektörlüğü Binası Giriş Kat Tarım ve Hayvancılık Teknolojisi ARGE birimi toplantı salonunda yapılacaktır. Firmalar adına satışa katılacak firma yetkililerin, yetki belgesi ibraz etmek zorundadır. Satışı yapılacak canlı hayvanların Tarım ve Hayvancılık Teknolojisi ARGE birimi ahırlarında, mesai saatleri içinde alıcılar tarafından satış tarihinden önce görülmesi esastır. Satıştan sonra herhangi bir itiraz kabul edilmez.

 

1. Belirtilen hayvanların muhammen bedeli 1.780.000,00 TL olup, ihale sonrası yüklenici firma/şahıs ihale sonrası bedelinin tamamı ve İhale öncesi % 3 Geçici Teminatı (53.400.00 TL) T.C. ZİRAAT BANKASI ŞANLIURFA GİRİŞİMCİ ŞUBESİ IBAN NO: TR10 0001 0022 6635 6157 6350 03 no’ lu işletmemiz hesabına yatırması gerekir.

2. Satışı yapılacak canlı hayvanların teslim yeri Harran Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık Teknolojisi ARGE birimi ahırlarıdır.

3. Hayvanlar ihale ücreti yatırıldıktan sonra en geç iki iş günü içerisinde teslim alınacaktır. Üç iş günü içerisinde teslim teslim alınmayan canlı hayvanların her biri için günlük 2.500,00 TL bakım bedeli alınacaktır.

4. Satın alınan bedelin tamamı ödenmeden teslimat yapılmayacaktır. Ancak, 3. Madde’ de belirtilen süre içeresinde bedelin tamamı ödenmediği takdirde, satış iptal edilecektir. Geçici Teminat gelir kaydedilecektir. Satışı yapılan hayvanlar yeniden satışa çıkarılacaktır. Fazla fiyatla satılması halinde ilk alıcı hiçbir hak talebinde bulunamaz.

5. Satıştan doğabilecek her türlü giderler (KDV, Borsa tescili, nakliye ve diğer giderler) alıcıya aittir.

6. Alıcılar kendisine yapılacak tebligatlar için kanuni ikametgah göstermeye mecburdur. Göstermiş olduğu adrese yapılan tebligat alıcının kendisine yapılmış sayılır.

7. İtilaflar halinde ŞANLIURFA Mahkemeleri yetkilidir.

8. İşletme bu ihaleyi yapıp yapmamakla ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

9. Tüm katılımlar ihale saatine kadar Geçici teminat yatırdığıma dair belge, Yekti ve adres beyanın idareye teslim ederek katılımcı olur.

10. Bu şartname 10 maddeden oluşmaktadır.

 

İrtibat No:0507 615 30 30