Hızlı Erişim

Danıştay 8. Dairesi Kararına İstinaden 2019 Yılı Ek Akademik Teşvik Süreci

18.4.2023

Değerli Öğretim Elemanları,

 

YÖK Başkanlığının 13.03.2023 tarih ve E-97354392-661.99-12635 sayılı yazıları ile Danıştay 8. Dairesi tarafından “2020 yılında yürürlüğe giren Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği kapsamındaki düzenlemelerin 2019 yılında gerçekleştirilen faaliyetleri kapsayacak şekilde uygulanmasının hukuka aykırı olduğu yönünde verilen kararı "dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunun 15.02.2023 tarihli toplantısında ilgili Yönetmelik düzenlemeleri nedeniyle başvuruda dikkate alınmayan faaliyetleri bulunan öğretim elemanlarına yeni bir başvuru imkanı tanınmasına karar verildiği bildirilmiştir.

 

Buna göre 2019 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik olarak 2020 yılındaki başvurularında değişen yönetmelik kapsamında ve özellikle aşağıda belirtilen hususlar nedeniyle puanı 30’un altında olduğu için başvuru yapmamış, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Kesin Karar sonuçlarına göre toplam puanı 30’un altına düşmüş veya toplam puanların da düşüş olan öğretim elemanlarının aşağıda sunulan takvim ve yönetmeliğe uygun olarak başvurularını Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

 

1- Sunulan bildirilerin yarıdan fazlası Türkiye dışından olmaması nedeniyle başvuruya eklenemeyen veya geçersiz sayılan bildirisi olan öğretim elemanları

2- İlgili yılda Editör Kurulu Üyeliği faaliyeti bulunmasına rağmen başvurularına bu faaliyetlerini ekleyemeyen öğretim elemanları

3- SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleleri için Yönetmelik düzenlemesi ile uygulanan hesaplama yöntemi değişikliği nedeniyle önceki yönetmeliğe göre daha düşük puan almış öğretim elemanları.

 

*  Akademik Teşvik başvuruları, oluşturulmuş olan online sistem üzerinden alınacaktır.
*  Akademik Teşvik Ödeneği Beyan Formu (İmzalı bir şekilde hem sisteme yüklenecek hem de Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna teslim edilecektir). İlgili formu indirmek için tıklayınız...
*  2019 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Faaliyet Formu (İmzalı bir şekilde sisteme yüklenecektir ve formun aslı Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna teslim edilecektir). İlgili formu indirmek için tıklayınız...
*  Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Karar tutanağı (İmzalı bir şekilde hem sisteme yüklenecek hem de Dekanlık/Müdürlüğe teslim edilecektir). İlgili formu indirmek için tıklayınız...
*  2018 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği için tıklayınız.
 

HARRAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ SÜREÇ TAKVİMİ

SÜREÇLER

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

1

Başvuru için;

* Öğretim elemanları tarafından beyan ve faaliyet formlarının, ıslak imzalı halinin taranarak varsa 2019 yılı Yöksis puan çıktıları ile birleştirilerek PDF formatında,  https://portal.harran.edu.tr adresine giriş yapılarak, Akademik Teşvik Başvuru Uygulamasına online olarak yüklenmesi ve başvuruların online yapılması.

* Başvuru yapıldıktan sonra teşvik puanı hesabında kullanılan her faaliyet ile ilgili dökümanların https://portal.harran.edu.tr adresine girilerek Akademik Teşvik Başvuru Uygulamasına yüklenmesi.

24.04.2023

05.05.2023

2

* Başvuru dosyalarının Bölüm/Anabilim Dalı veya Anasanat Dalı Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonunca portal üzerinden incelenmesi

*Komisyonca hazırlanan karar tutanağının, başvurularla ilgili değerlendirme raporunun ve ekine konulacak puan tablosunun imzalı olarak rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanı, fakültelerde dekan, diğer birimlerde ise müdür tarafından onaylanmış olarak Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna gönderilmesi.

08.05.2023

12.05.2023

3

Birimlerden gelen inceleme sonuçlarının Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından incelenmesi, karara bağlanması ve sonuçların ilan edilmesi

15.05.2023

19.05.2023

4

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna itirazların yapılması

22.05.2023

26.05.2023

5

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna yapılan itirazların Komisyon tarafından karara bağlanması ve kesin sonuçların ilan edilmesi

29.05.2023

31.05.2023

 

- Akademik Teşvik Başvuru İşlemleri ile ilgili sorularınızı akademiktesvik@harran.edu.tr mail adresine Eposta ile iletebilirsiniz

- Sistemin kullanımına ilişkin tanıtım videosu için Tıklayınız:
- Başvuru Linki : https://portal.harran.edu.tr/
Not: Sisteme yüklenecek dosya isimlerinin özel karakter ( * , . ?/ \ - _ + ; : { [ < } >[   vs. ) içermediğine lütfen dikkat ediniz.