Hızlı Erişim

Harran Üniversitesi Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Takvimi

30.12.2022

Üniversitemiz 2022 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği başvuru süreci, 02.01.2023 tarihinde başlayacaktır.
Akademik Teşvik başvuruları, oluşturulmuş olan online sistem üzerinden alınacaktır.

• Akademik Teşvik Ödeneği
Beyan Formu (İmzalı bir şekilde hem sisteme yüklenecek hem de Birim Akademik Teşvik Başvuru ve inceleme Komisyonuna teslim edilecektir)
• Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu
Karar tutanağı (İmzalı bir şekilde hem sisteme yüklenecek hem de Dekanlık/Müdürlüğe teslim edilecektir.)

• Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği için tıklayınız. (Erişim Linki : https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/21.5.201811834.pdf)

 

HARRAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ SÜREÇ TAKVİMİ

SÜREÇLER

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

1

Başvuru için;

* Öğretim elemanları tarafından YÖKSİS'e giriş yapılarak Akademik Teşvik Puanı Sonuç Dökümanı’nın çıktısının alınarak imzalanması ve  Bölüm/Anabilim Dalı Birim Akademik Teşvik  Başvuru ve İnceleme Komisyonuna teslim edilmesi.

* YÖKSİS üzerinden alınan bu dökümanın, imzalı halinin taranarak PDF formatına dönüştürülmesi ve https://portal.harran.edu.tr adresine giriş yapılarak, Akademik Teşvik Başvuru Uygulaması’na online olarak yüklenmesi ve başvuruların online yapılması.

* Başvuru yapıldıktan sonra teşvik puanı hesabında kullanılan her faaliyet ile ilgili dökümanların https://portal.harran.edu.tr adresine girilerek Akademik Teşvik Başvuru Uygulaması’na yüklenmesi.

02.01.2023

16.01.2023

2   

* Başvuru dosyalarının Bölüm/Anabilim Dalı veya Anasanat Dalı Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonunca portal üzerinden incelenmesi

*Komisyonca hazırlanan karar tutanağının, başvurularla ilgili değerlendirme raporunun ve ekine konulacak puan tablosunun imzalı olarak rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanı, fakültelerde dekan, diğer birimlerde ise müdür tarafından onaylanmış olarak Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna gönderilmesi.

17.01.2023

23.01.2023

3

Birimlerden gelen inceleme sonuçlarının Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından incelenmesi, karara bağlanması ve sonuçların ilan edilmesi

24.01.2023

31.01.2023

4

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna itirazların yapılması

01.02.2023

03.02.2023

5

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna yapılan itirazların Komisyon tarafından karara bağlanması ve kesin sonuçların ilan edilmesi

06.02.2023

08.02.2023

 

Not:

- Akademik Teşvik Başvuru İşlemleri ile ilgili sorularınızı akademiktesvik@harran.edu.tr mail adresine Eposta ile iletebilirsiniz

- Sistemin kullanımına ilişkin tanıtım videosu için Tıklayınız:
- Başvuru Linki : https://portal.harran.edu.tr/
Not: Sisteme yüklenecek dosya isimlerinin özel karakter ( * , . ?/ \ - _ + ; : { [ < } >[   vs. ) içermediğine lütfen dikkat ediniz.