Hızlı Erişim

Veteriner Fakültemizde Brucella Konusunda İki Önemli Uluslararası Çalışma

image

3.1.2023

Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalımız bünyesinde, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü verilerine göre dünya genelinde en çok görülen zoonotik hastalıklardan brucella konusunda iki uluslararası proje çalışılmaya başlandı. Çalışmalardan birisi ABD, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’den Harran Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakülteleri işbirliği ile yürütülmekte olup, diğer çalışma ise TÜBİTAK destekli bir ICRAD projesidir ve Almanya, Yunanistan ve Türkiye’den Veteriner Fakültemiz ile Pendik Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü yer almaktadır.

Veteriner Fakültemizin yapmış olduğu projeler kapsamında bulaşıcı bir hastalık olan brusellozise neden olan Brucella etkenlerinin konakçı-patojen ilişkileri, evrimsel gelişimi, moleküler ve filogenetik analizleri hakkında çalışmalar yapılmaktadır.

Türkiye ve bölgemiz için oldukça öneme sahip bu çalışmalarla bakterinin farklı alt türlerinin orijinini, nereden geldiğini ve nasıl bir yayılım izlediğini gösteren önemli epidemiyolojik veriler elde dilecektir. Sonuçlar ilgili paydaşlar ve kamu ile paylaşılacaktır.

Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri bünyesinde yürütülen çalışmalarda Veteriner Fakültesi Öğretim Üyelerimiz Prof. Dr. Sevil ERDENLİĞ GÜRBİLEK, Prof. Dr. Oktay KESKİN, Prof. Dr. Osman Yaşar TEL, Dr. Öğr. Üyemiz Ahmet Murat SAYTEKİN ve Arş. Gör. Ayfer GÜLLÜ YÜCETEPE yer almaktadır.

Projelerin Diğer Önemli İki Adımı Teknoloji Transferi ve Eğitimi Olacak
 

Canlıların sağlığını geliştirmek ve hastalıkları azaltmak adına sağlık bilgilerinin toplanmasının ve yorumlanmasının amaçlandığı proje kapsamında çıktıların makaleye dönüştürülerek ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlaması hedeflenmektedir.

Elde edilecek epidemiyolojik veriler sayesinde hastalığın koruma ve kontrolüne önemli katkılar sağlanacaktır.

Ülkemizdeki geçmiş yıllara ait brucella hastalığına ait bakterinin farklı alt türlerinin birbirleri ile genetik yakınlıklar gösterdiğini belirten Veteriner Fakültesi Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Sevil ERDENLİĞ GÜRBİLEK; “Brucella cinsi içindeki türlerin sayısı farklı konakçı temellerinde artmaya devam etmektedir. Klasik kitaplarda yer alan 6 tür sayısı, bugün 12 türe çıkmıştır. Veteriner Fakültemizde hocalarımızla yapmış olduğumuz çalışmalarda kurbağa, domuz, ceylan, toprak vb vahşi yaşam ve çevresel örneklerden yeni brucella türlerini geniş çaplı olarak araştırıyoruz.  Projelerimiz sonuçlandığında bulgularımızı bilim dünyasıyla paylaşacağız” diye konuştu.

 

Kaynak: Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü