Hızlı Erişim

Veteriner Fakültemizde Kanatlı Hayvanların Hastalıklarında Kullanılacak Tanı Kiti Geliştirildi

image

2.1.2023

Veteriner Fakültemiz önemli bir bilimsel çalışmaya daha imza attı. Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyelerimiz tarafından Kanatlılarda Kronik Solunum Yolu Hastalığının (CRD) serolojik tanısı için ELISA kiti geliştirildi.

Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucu Mycoplasma gallisepticum enfeksiyonlarının tanısı için laboratuvar çalışmaları tamamlanarak yerli bir kit geliştirildi.

Geliştirilen Tanı Kiti, Kısa Bir Süre Zarfında Sonuç Veriyor

Geliştirilen kiti diğerlerinden ayıran en önemli özellik, yerli bir suş ile hazırlanmış olmasıdır ve testin özgüllüğü %96, duyarlılığı % 98 olarak belirlenmiş ve kit sahada kullanıma sunulmuştur.

Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri bünyesinde yürütülen çalışmalarda Veteriner Fakültesi Öğretim Üyelerimiz Prof. Dr. Sevil ERDENLİĞ GÜRBİLEK, Prof. Dr. Oktay KESKİN, Prof. Dr. Osman Yaşar TEL, Dr. Öğr. Üyemiz Ahmet Murat SAYTEKİN ve Arş. Gör. Ayfer GÜLLÜ YÜCETEPE yer aldı.

Türkiye’de kanatlı hayvan hastalıklarının serolojik teşhisinde, ithal edilen çeşitli kitler kullanılmaktadır. Bu kitler ithal edildiğinden dolayı ülke ekonomisine yük olmaktadır. Yerli bir ELISA kiti üretmek üzere Veteriner Fakültesi’nin başlattığı proje sonucunda hazırlanan ELISA kiti standardize edilerek sahada kullanılmak üzere ticarileştirmek için ruhsat aşamasına gelindi

Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında geliştirilen tanı kiti, genellikle piliç, hindi ve tavuklarda, et ve yumurta verimi düşüklüğü gibi ciddi ekonomik kayıplara yol açan ve dünyanın birçok ülkesinde görülen oldukça bulaşıcı M. gallisepticum’un neden olduğu Kronik Solunum Yolu Hastalığının tanısında kullanılacaktır.

Ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacak yerli tanı kitinin, saha çalışmalarından sonra ülke genelinde kullanılması planlanmaktadır.

 

Kaynak: Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü